Hajdú – Bihar megye

Hajdú-Bihar megye Magyarország egy megyéje az Észak-Alföld régióban. Az ország negyedik legnagyobb megyéje. A megye székhelye Debrecen.

Természeti földrajzi szempontból a megye nem egységes, a szomszédos tájak áthúzódnak területére. Északkeleti részét a homokbuckás Nyírség dél-nyírségi résztája alkotja. Közepén észak-déli irányban húzódik a Hajdúság két kistája: a Hajdúhát és a tulajdonképpeni Hajdúság. Nyugati részét a Közép-Tisza-vidék egyik tájegysége, a Hortobágy foglalja el. Déli pereme, a Berettyó-Körös-vidék átnyúlik a megye közigazgatási határain.

Történelem:

A mai Hajdú-Bihar megye létrejötte viszonylag újkeletű, hiszen jelenlegi közigazgatási kereteinek a kialakítására alig több mint fél évszázada, az 1950-es megyerendezés során került sor. A megyét alkotó területrészek, korábbi közigazgatási egységek és települések története azonban annál hosszabb múltra tekint vissza, kialakulása valójában hosszú és sajátos történelmi folyamat eredménye. A megye területe három, alapvetően különböző történelmi fejlődéspályára visszatekintő földrajzi egységből tevődik össze, így külön kell kezelni Debrecen, a Hajdúság és Bihar történetét.

Hajdú-Bihar megye 539 507 lakosával Magyarország negyedik legnagyobb megyéje.
Hajdú-Bihar megyében az átlagosnál kevesebb a településszám, hiszen itt mindössze 81 település található, melyből a megyeszékhely, Debrecen megyei jogú város, 20 város, 10 nagyközség, 51 pedig község (2014-ben). A megye négy legnépesebb és legnagyobb kiterjedésű városa Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló. A települések átlagos népességszáma mintegy 7000 fő, ami a vidéki átlag több mint kétszerese. Ez egyrészt Debrecennek a maga 200 ezer feletti lakos számával, valamint a megye északi felén található nagy határú és nagy népességszámú településeknek köszönhető.

Hajdú-Bihar megyére jellemző földrajzi pontjai:

Szélső települések égtájak szerint:
- a megye legészakibb települése Tiszagyulaháza (Polgári kistérség),
- a megye legdélibb települése Komádi (Berettyóújfalui kistérség),
- a megye legkeletibb települése Fülöp (Hajdúhadházi kistérség),
- a megye legnyugatibb települése Egyek (Balmazújvárosi kistérség).

Kistérségei:

Balmazújvárosi kistérség
Polgári kistérség
Berettyóújfalui kistérség
Debreceni kistérség
Derecske–Létavértesi kistérség
Hajdúböszörményi kistérség
Hajdúhadházi kistérség
Püspökladányi kistérség

Hajdú-Bihar megye 1 Hajdú-Bihar megye 2 Hajdú-Bihar megye 3 Hajdú-Bihar megye 4 Hajdú-Bihar megye 5 Hajdú-Bihar megye 6
Névsorrend változtatása Web Polgármester
Álmosd www.almosd.hu Köteles István
Ártánd www.biharkeresztes.hu/artand.hu Benkő Sándor
Bagamér www.bagamer.hu Orvos Mihály
Bakonszeg www.bakonszeg.hu Gara Péter
Balmazújváros www.balmazujvaros.hu Veres Margit
Báránd www.barand.hu Kovács Miklós
Bedő Eszenyi Antal
Berekböszörmény www.berekboszormeny.hu Nagy Ernő
Berettyóújfalu www.berettyoujfalu.hu Muraközi István
Bihardancsháza www.bihardancshaza.hu Major József
Biharkeresztes www.biharkeresztes.hu Barabás Ferenc
Biharnagybajom www.biharnagybajom.hu Szitó Sándor
Bihartorda www.bihartorda.hu Módos Imre
Bocskaikert www.bocskaikert.hu Szőllős Sándor
Bojt www.bojt.hu Vass Mária
Csökmő www.csokmo.hu Nagy Tibor
Darvas www.darvas.hu Buk György
Debrecen www.debrecen.hu Papp László
Derecske www.derecske.hu Bakó István
Ebes www.ebes.hu Szabóné Karsai Mária
Egyek www.egyek.hu Dr.Miluczky Attila
Esztár www.esztar.hu Szécsi Tamás
Földes www.foldes.hu Jeneiné Dr. Egri Izabella
Folyás www.folyas.hu Magyar Sándor
Fülöp www.fulopkozseg.hu Hutóczki Péter